Bảng Số Gphone Hà Nội Mới Nhất 2017: Cập nhật 24/7

HDG cập nhật bảng sim gphone Hà Nội số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc mới nhất 2017 update trong ngày dành cho cá nhân, doanh nghiệp. Khuyến mại tặng điện thoại di động gphone Avio A27 2 sim 2 sóng online cực khỏe. Sang tên chính chủ, làm hợp đồng tại nhà. Liên hệ Hotline - 0944 128 338 để được chọn số miễn phí

Bảng sim gphone Hà Nội mới nhất 2017 - Xem bảng số cập nhật mới nhất tại ĐÂY

Quý khách hàng nhận bảng số mới nhất bằng cách nhắn tin Email tới số Hotline 0944 128 338. Chúng tôi sẽ gửi bảng số cập nhật 24/7 chỉ sau 3 phút!

TT List Số Giá ( VNĐ) Mạng Loại sim Kèm máy Cam kết
Bảng sim gphone vnpt số đẹp tại Hà Nội: Hotline - 0944 128 338 - 098 321 1698
1 04 8586 5869 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
2 04 8586 0973 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
3 04 8586 0297 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
4 04 8586 0300 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
5 04 8586 0301 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
6 04 8586 0302 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
7 04 8586 0306 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
8 04 8586 0307 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
9 04 8586 1357 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
10 04 8586 1358 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
11 04 8586 1379 2.300.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
12 04 8586 1381 2.300.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
13 04 8586 1389 2.300.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
14 04 8587 1299 2.300.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
15 04 8587 0387 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
16 04 8587 3090 2.300.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
17 04 3999 8132 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
18 04 3999 8169 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
19 04 39999 577 2.500.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
20 04 3999 1393 2.500.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
21 04 3999 5450 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
22 04 3999 5494 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
23 04 3999 8734 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
24 04 3999 8738 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
25 04 3999 8765 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
26 04 3999 8772 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
27 04 3999 8783 2.300.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
28 04 3999 8785 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
29 04 3999 8790 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
30 04 3999 8745 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
31 04 3999 8790 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
32 04 3999 8845 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
33 04 3999 8854 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
34 04 3999 8857 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
35 04 3999 8261 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
36 04 3999 8284 2.500.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
37 04 3999 2060 2.500.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
38 04 3997 2019 2.000.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
39 04 3997 7270 2.000.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
40   2.000.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
41 04 3998 5587 2.000.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
42 04 39971272 2.100.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
43 04 3998 0536 2.300.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
44 04 3998 1677 2.300.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
45 04 3998 5028 2.300.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
46 04 3991 5665 2.500.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
47 0439 955 886 2.800.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
48 04 39992112 2.200.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
49 04 8589 2662 2.200.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
50 04 3997 8564 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
51 04 3997 2056 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
52 04 3996 5978 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
54 04 3997 2065 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
55 04 3997 3406 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
56 04 3997 5805 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
57 04 3996 5446 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
58 04 3998 1694 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
59 04 3998 1697 2.100.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
60 04 3998 1711 2.100.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
61 04 3997 6610 2.100.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
62 04 3998 1695 2.200.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
63 04 3997 5376 2.200.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
64 04 3997 6757 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
65 04 3996 3877 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
66 04 3997 6926 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
67 04 3997 5070 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
68 04 3997 3292 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
69 04 3997 2557 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
70 04 3997 1811 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
71 04 3996 3785 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
72 04 85 82 1995 2,300,000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
73 0439 974 357 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
74 04 3997 8632 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
75 04 3997 7271 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
77 0485 828 589 2,500,000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
78 04 85 82 8616 2,500,000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
79 043 998 9386 2.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
80 043 998 9286 2.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
81 0435 205 332 2.800.000 Gphone Cổ sim STK avio a27 không
82 0485 886 979 2.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
83 0439 97 1100 2.900.000 GPhone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
84 0485 829 668 3.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
85 0439 182 999 4.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/6 tháng
86 0439 158 666 4.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/6 tháng
87 0439 182 888 4.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/5 tháng
88 0439 118 666 5.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/5 tháng
89 0439 193 999 5.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/4 tháng
90 0439 131 888 5.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/8 tháng
91 0439 055 055 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/7 tháng
92 0439 11 22 99 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/7 tháng
93 0439 11 33 99 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/7 tháng
94 0439 11 55 99 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/7 tháng
95 0439 11 66 99 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/7 tháng
96 0439 126 888 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/4 tháng
97 04 391 78999 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
98 0439 122 666 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/5 tháng
99 0439 066 066 5.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/7 tháng
100 04 8582 6886 6.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
101 04 858 21 999 6.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
102 0439 138 999 6.400.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/4 tháng
103 0439 136 888 6.600.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/6 tháng
104 0439 118 999 6.800.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/4 tháng
105 043 919 1199 6.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 300/5 thâng
106 0439 133 999 6.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400//4 tháng
107 0439 022 022 6.900.000 Gphone Hà Nội sim di động không cam kết 400
108 04 858 67 999 7.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
109 0439 18 6688 7.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 300/3 tháng
110 0439 96 6969 8.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
111 0485 855 558 8.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
112 0439 967 999 8.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
113 0439 197 197 8.888.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/6 tháng
114 0439 196 196 8.888.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/6 tháng
115 0439 168 999 9.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/4 tháng
116 0439 123 999 9.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/3 tháng
117 04 85 88 33 88 9.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
118 0439 112 112 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/6 tháng
119 0439 189 189 11.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không cam kết 400/5 tháng
120 0439 177 999 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/5 tháng
121 0439 16 6789 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/4 tháng
122 0439 12 6789 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/4 tháng
123 0439 18 6789 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/4 tháng
124 0439 13 6789 11.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
125 04391 34567 12.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
126 0439 958 958 12.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
127 0485 856 856 12.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
128 0439 191 191 13.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/6 tháng
129 04 3999 6868 15.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 300/7 tháng
130 0439 111 333 15.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không cam kết 400/4 tháng
131 0439 91 91 91 39.000.000 Gphone Toàn Quốc sim di động không không

 

Thủ tục đăng ký mua sim gphone

+ Cá nhân: Bản sao CMND Hà Nội cấp

+ Doanh nghiệp: Bản sao GPKD thành lập tại Hà Nội, dấu mộc, chữ ký người đại diện.

Thông tin cước gọi dịch vụ gphone

+ Thuê bao cố định 20.000đ/tháng

+ Cước gọi nội mạng vnpt: 200đ/phút

+ Cước gọi ngoại mạng, di động: 990đ/phút

Mọi thông tin về dịch vụ gphone tại Hà Nội quý khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline 0944 128 338 - 098 321 1698 để tham khảo chi tiết, chọn số, check số, tra số nhanh nhất nhé.

Thẻ sản phẩm

Đăng ký mới tại TP. Hà Nội

024.3520.2668 - 0983.211.698 

024.3520.2338 - 0978.623.136

Đăng ký mới tại Hồ Chí Minh

02838.828.858 - 0944.12.8338

02838.868.646 - 0944.128.338

--------------------------

==> (Chỉ cần quý khách nhắn tin địa chỉ cần lắp tới số 0944 12 8338 hoặc 0978 623 136 sẽ được khảo sát và liên hệ lại sau 10 phút).

==> Lưu ý: Website chỉ hỗ trợ tư vấn và đăng ký lắp đặt mới dịch vụ. Không tiếp nhận báo hỏng, sửa chữa. 

BÁO HỎNG, BÁO HƯ, KỸ THUẬT

Mã vùng + 800 126

==> Lắp đặt tổng đài nội bộ

==> Tổng đài nội bộ Panasonic

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VNPT TRỰC TUYẾN

TIN TỨC KHUYẾN MÃI LẮP MẠNG VNPT
Những ngày gần đây hiện tượng giả mạo VNPT nhắc nợ cước để lừa đảo đang bùng phát trở lại, nguy hiểm hơn kẻ xấu đã sử dụng đầu số bán hàng 18001166 của VNPT để lừa đảo gây hoang mang cho khách hàng, đã có không ít người dùng mất cảnh giác đã bị kẻ xấu lừa đảo gây thiệt hại về tài sản.
Chi tiết
Hiện nay, điện thoại IP Panasonic KX-TGC412 đang được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi trên thị trường ví nhiều ưu điểm nổi bật,
Chi tiết
Xin chia sẻ đến quý khách hàng các giải pháp tránh phát sinh cước quốc tế khi sử dụng tổng đài ip. Chi tiết liên hệ: 094.3300.126 - 0917.200.126 hoặc 0913.80.7700 - 0919.789.948
Chi tiết
Hiện nay, điện thoại IP đang là điện thoại internet đang được sử dụng khá phổ biến trên thị trường. Đặc biệt, điện thoại IP có rất nhiều tính năng nổi bật như chức năng giữ cuộc gọi, nút ngắt âm lượng
Chi tiết