Cập Nhật Bảng Sim GPhone Hà Nội Lắp Di Động Mới Nhất 2016

HDG Việt Nam cập nhật bảng sim gphone vnpt Hà Nội mới nhất năm 2016 số đẹp, đời đầu, lắp di động di chuyển toàn quốc rất tiện lợi. Khuyến mại tặng điện thoại lắp được sim gphone chuyên dụng Avio A27 2 sim 2 sóng online Pin cực trâu xài cực lâu. Thủ tục đăng ký đơn giản, sang tên chính chủ nhanh chóng. Liên hệ Hotline - Hotline để check số và chọn số dưới bảng.

==>> Xem thêm: Kênh thuê riêng vnpt - leased line vnpt - Cáp quang ftth vnpt - Game Bigkool

 Bảng số gphone vnpt Hà Nội năm 2016

 

TT List Số Giá ( VNĐ) Mạng Loại sim Kèm máy  
Bảng sim gphone vnpt số đẹp tại Hà Nội: Hotline - Hotline
1 04 3997 7270 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
2 04 3997 0556 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
3 04 3997 2733 1.900.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
4 04 3991 6996 2.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
5 04 3993 5225 2.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
6 04 3990 3993 2.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
7 04 3999 5225 2.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
8 04 3998 8818 2.300.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
9 04 3998 8828 2.300.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
10 04 3999 6116 2.200.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
11 04 3999 5115 2.200.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
12 04 39992112 2.200.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
13 04 3999 2332 2.200.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
14 04 3999 3113 2.200.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
15 04 3992 9858 1.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
16 04 3998 8626 2.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
17 04 8588 1919 2.200.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
18 04 8582 2332 2.200.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
19 04 8589 2662 2.200.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
20 04 3991 6226 2.300.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
21 04 8582 2332 2.200.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
22 04 8589 2662 2.200.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
23 04 3996 5087 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
24 043 99 55 846 2,000,000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
25 04 33 70 7773 2,100,000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
26 043 996 5292 2,100,000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
27 04 3997 4316 2.100.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
28 0439 965 277 2.100.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
29 439982185 2,200,000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
30 043 997 6625 2.200.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
31 04 85 82 1995 2,300,000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
32 043 998 2158 2,300,000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
33 043 999 6334 2,300,000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
34 0439 974 357 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
35 04 3997 8632 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
36 04 3997 7271 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
37 04 3996 3695 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
38 04 3996 3836 2.400.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
39 0485 855 828 2.400.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
40 043 99 88 636 2,500,000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
41 0485 828 589 2,500,000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
42 043 999 8448 2,500,000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
43 04 85 82 8616 2,500,000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
44 043 998 5629 2,500,000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
45 0439 989 386 2.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
46 043 998 9286 2.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
47 043 995 0222 2,600,000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
48 0439 993 656 2.600.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
49 0435 205 332 2.800.000 Gphone Cổ sim STK avio a27 không
50 043 999 3656 2,900,000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
51 04 3520 2266 2.900.000 Gphone Cổ sim STK avio a27 không
52 0485 886 979 2.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
53 0439 97 1100 2.900.000 GPhone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
54 0485 829 668 3.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
55 04 3998 3579 3.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
56 0439 182 999 4.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
57 0439 158 666 4.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
58 0439 182 888 4.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
59 0439 119 888 4.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
60 0439 125 888 4.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
61 0439 118 666 5.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
62 0439 193 999 5.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
63 0439 99 2129 5.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
64 0439 069 699 5.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
65 0439 131 888 5.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200k
66 0439 055 055 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
67 0439 11 22 99 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
68 0439 11 33 99 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
69 0439 11 55 88 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
70 0439 11 66 99 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
71 0439 11 88 66 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
72 0439 126 888 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
73 04 391 78999 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
74 0439 122 666 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
75 0439 066 066 5.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
76 04 8582 6886 6.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
77 04 858 21 999 6.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
78 0439 138 999 6.400.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
79 0439 136 888 6.600.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
80 0439 122 888 6.800.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
81 0439 118 999 6.800.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
82 0439 99 55 99 6.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
83 043 919 1199 6.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 300
84 0439 133 999 6.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
85 0439 022 022 6.900.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
86 04 858 67 999 7.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
87 0439 18 6688 7.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 300
88 0439 96 6969 8.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
89 0485 855 558 8.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
90 0439 967 999 8.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
91 0439 197 197 8.888.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
92 0439 196 196 8.888.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
93 0439 168 999 9.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
94 0439 123 999 9.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
95 04 85 88 33 88 9.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
96 0439 112 112 9.999.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
97 0439 114 114 9.999.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
98 0439 189 189 10.999.000 Gphone Hà Nội sim di động không cam kết 400
99 0439 177 999 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
100 0439 16 6789 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
101 0439 12 6789 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
102 0439 18 6789 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
103 0439 13 6789 11.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
104 04391 34567 12.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
105 0439 958 958 12.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
106 0485 856 856 12.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
107 0439 191 191 12.999.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
108 04 3999 6868 15.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 300
109 0439 111 333 15.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không cam kết 400
110 0439 91 91 91 39.000.000 Gphone Toàn Quốc sim di động không không
111 0439 177 999 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
112 0439 16 6789 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
113 0439 12 6789 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
114 0439 18 6789 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
115 0439 13 6789 11.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
116 04391 34567 12.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
117 0439 958 958 12.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
118 0485 856 856 12.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
119 0439 191 191 12.999.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400
120 04 3999 6868 15.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 300
121 0439 111 333 15.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không cam kết 400
122 0439 91 91 91 39.000.000 Gphone Toàn Quốc sim di động không không

 

( List cập nhật mới nhất do vậy để nhận được bảng mới trong ngày vui lòng để lại email qua hotline: Hotline chúng tôi sẽ gửi cho bạn chọn ngay sau 60s)

Bảng sim GPhone Hà Nội mới nhất

Chú ý: Giá đã bao gồm toàn bộ chi phí từ a-z chỉ việc nhận sim gphone giao trong 60 phút

+ List số gphone sẽ cập nhật thêm tại hotline: Hotline

+ Giá bán theo giá niêm yết của tứng số gphone trên bảng

+ Di chuyển toàn quốc: Khách hàng mang sim gphone đi toàn Việt Nam nghe gọi bình thường

+ Di chuyển Hà Nội: Vùng di chuyển mang sim gphone theo là Hà Nội

+ Sim STK là loại sim gphone mới giá rẻ, dễ làm lại, phổ biến chỉ lắp vào máy gphone chuyên dụng

+ Avio A27 là điện thoại lắp được sim gphone 2 sim 2 sóng online Pin khỏe, bảo hành 12 tháng

Thủ tục đăng ký sim Gphone

- Cá nhân: Bản sao CMND do công an Hà Nội cấp

- Doanh nghiệp: Bản sao GPKD thành lập tại Hà Nội + dấu mộc + chữ ký người đại diện

Thời gian nhận máy gphone + Sim gphone

- Nhận máy sau khi đặt sim gphone sau 60 phút đặt số

- Nhận xong lắp sim gphone vào máy có thể nghe gọi kết nối được ngay không phải chờ đợi

Ngoài ra HDG chuyên lắp đặt số cố định vnpt đẹp tại Hà Nội dành cho doanh nghiệp liên hệ Hotline - Hotline để được chọn số theo yêu cầu.

Hình ảnh máy điện thoại Gphone Avio A27 tặng kèm khi mua sim gphone giá rẻ

avio a27

Đăng ký tại mạng Vnpt Hà Nội

02439.116.116 - 02435.202.338

02435.202.668 - 02439.976.838

097.8888.717 - 0978.623.136

Đăng ký mạng Vnpt tại TP.HCM

02838.828.858 - 02838.868.646

0944.12.8338 - 0983.211.698

Tư vấn, mua số Gphone Vnpt

024.3997.6838 - 0983.211.698

02838.828.858 - 0944.128.338

Tải về bảng giá cước cáp quang VNPT

BÁO HỎNG, BÁO HƯ

1800 1166 ( Miễn phí)

Lắp đặt tổng đài nội bộ

Tổng đài nội bộ Panasonic

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VNPT TRỰC TUYẾN

TIN TỨC KHUYẾN MÃI LẮP MẠNG VNPT
Điện thoại cố định GPhone VNPT là một đầu số cố định sử dụng sóng di động GSM, ở bất cứ địa chỉ nào có phủ sóng di động của Vinaphone, khách hàng đều có thể lắp đặt và sử dụng điện thoại cố định mà không cần chờ kéo cáp.
Chi tiết
Sim GPhone là dịch vụ điện thoại cố định vô tuyến của VNPT sử dụng công nghệ GSM lần đầu tiên được cung cấp tại Việt Nam.
Chi tiết
Cung cấp sim gphone vnpt Hồ Chí Minh lắp trực tiếp các loại điện thoại, Phôi sim gphone đời đầu. Lắp đặt trọn gói tại văn phòng, nhà riêng nhanh chóng.
Chi tiết
Cung cấp máy điện thoại di động AVIO A27 chuyên dụng lắp sim gphone STK mới 100% giá rẻ nhất thị trường. Giao tận nhà liên hệ 096 775 3686
Chi tiết

 

lap-dat-camera

Vnpt Quận 1
Vnpt Quận 2
Vnpt Quận 3
Vnpt Quận 4
Vnpt Quận 5
Vnpt Quận 6
Vnpt Quận 7
Vnpt Quận 8
Vnpt Quận 9
Vnpt Quận 10
Vnpt Quận 11
Vnpt Quận 12
Vnpt Quận Gò Vấp
Vnpt Quận Tân Bình
Vnpt Quận Tân Phú
Vnpt Quận Bình Thạnh
Vnpt Quận Phú Nhuận
Vnpt Quận Thủ Đức
Vnpt Quận Bình Tân
Vnpt Huyện Củ Chi
Vnpt Huyện Hóc Môn
Vnpt Huyện Bình Chánh
Vnpt Huyện Nhà Bè
Vnpt Huyện Cần Giờ
Vnpt Quận Ba Đình
Vnpt Quận Bắc Từ Liêm
Vnpt Quận Cầu Giấy
Vnpt Quận Đống Đa
Vnpt Quận Hà Đông
Vnpt Quận Hai Bà Trưng
Vnpt Quận Hoàn Kiếm
Vnpt Quận Hoàng Mai
Vnpt Quận Long Biên
Vnpt Quận Nam Từ Liêm
Vnpt Quận Thanh Xuân
Vnpt Quận Tây Hồ
Vnpt Huyện Gia Lâm
Vnpt Huyện Phúc Thọ
Vnpt Huyện Phú Xuyên
Vnpt Huyện Thanh Trì
 

Liên kết hữu ích nên xem

- Tai game ionline mien phi

Tai bigkool mien phi online

- Tai game danh bai mien phi

- Tro choi danh bai online