Xem Bảng Sim Gphone HCM Lắp Di Động Mới Nhất 2017 Ở Đây

VNPT HCM update liên tục bảng sim gphone số đẹp đời đầu lắp di động di chuyển toàn quốc mới nhất năm 2017 dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đăng ký làm hotline chuyên nghiệp hơn, được tin tưởng lựa chọn hơn. Là số cố định không dây vnpt nhưng bạn có thể lắp vào di động xài bình thường với cước phí cực rẻ chỉ 200đ/phút gọi. Thủ tục đơn giản, lắp đặt nhanh chóng. Liên hệ 0838 828 858 - 0838 828 858 để được giao miễn phí tại nhà nhé.

Cập nhật Bảng sim GPhone HCM mới năm 2017 - Xem bảng Số Gphone HCM mới nhất tại ĐÂY

Quý khách nhận list mới bằng cách nhắn tin cho chúng tôi Email qua 0944 128 338 để nhận bảng số gphone HCM mới nhất update trong ngày.

Bảng sim Gphone HCM mới nhất 2017: 0838 828 858 - 0838 828 858
 List số  Mạng  Giá Tính năng
(08) 3888 5080 GPhoneHCM  2.900.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 60006 GPhoneHCM 2.900.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 1568 GPhoneHCM 2.900.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 82 83 86 GPhoneHCM 3.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 89 81 89 GPhoneHCM  3.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 899 199 GPhoneHCM 3.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3882 3883 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 85 87 89 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 828 858 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 82 82 88 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 35 368 468 GPhoneHCM 3.5000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 86 85 86 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 90009 GphoneHCM 3.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 860068 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 869 879 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 939 959 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3880 3881 GPhoneHCM 3.500.000 đ  Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 80 86 88 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 868 838 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3668 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 808 898 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 899 789 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 789 456 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3885 3889 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 6869 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 822 899 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3885 1368 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 3887 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 69699 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 360 68886 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08)38 908 909 4.100.000 đ (08)68 908 909 Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3880 6886 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3885 6886 GPhoneHCM 4.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 828 898 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 5789 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 22 388 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 82 88 89 GPhoneHCM  4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 360 68688 GPhoneHCM   4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 933 966 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3882 1368 GPHoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 933 988 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 939 969 GPHoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 939 989 GPhoneHCM 4.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3885 3886 GPhoneHCM 4.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 3889 GPhoneHCM 4.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3882 3868 GPhoneHCM 4.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 8866 GPhoneHCM 5.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3880 8668 GPhoneHCM 5.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 86 88 89 GPhoneHCM 6.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3968 3979 GPhoneHCM 7.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3968 3456 GPhoneHCM 7.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08)38 868 898 GPhoneHCM 8.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 68886 GPhoneHCM 11.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 98889 GPhoneHCM 11.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 933 999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3878 7888 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3606 7979 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3388 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 868 999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3882 6789 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 0888 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 0999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 1888 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 1999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 2888 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 2999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 4888 GPhoneHCM 23.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 5999 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 7999 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 828 858 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 3888 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3456 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3878 3333 GPhoneHCM 20.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3878 5555 GPhoneHCM 20.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3889 7777 GPhoneHCM 20.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 36 03 03 03 GPhoneHCM 25.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3333 GPhoneHCM Đã bán Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 7777 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 788 788 GPhoneHCM  29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 879 879 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 939 939 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 39 449999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 48 48 48 Huu Tuyen 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3537 8888 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3537 9999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 09999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 29999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 59999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 79999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 78888 GPhoneHCM 33.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 00000 GPhoneHCM 33.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 389 00000 GPhoneHCM 33.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 22222 GPhoneHCM 33.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3878 9999 GPhoneHCM  đã bán Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 37 28 28 28 Huu Tuyen 39.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 35 56 56 56 Huu Tuyen 39.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
 (08) 39 111 777  Huu Tuyen  35.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
 (08) 39 111 888  Huy Tuyen  59.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
 (08) 39 111 999  Huu Tuyen  59.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 888 666 Hua Tuyen 59.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 666 999 Huu Tuyen 75.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 333 888 Huu Tuyen 79.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 350 88888 GPhoneHCM 79.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3888 GPhoneHCM 199.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 9999 GphoneHCM 299.000.000đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 000000 Huu Tuyen 299.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 222222 Huu Tuyen 299.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc

 

( List số được VNPT HCM cập nhật ngày 12/2/2017 do vậy để nhận list mới nhất trong ngày quý khách vui lòng để lại email qua hotline: Hotline để nhận bảng số trong 60s)

  * Một số lưu ý khi mua sim Gphone Vnpt HCM:

+ Số gphone duy nhất chỉ có trong bảng số trên.
+ Chuẩn giá bán đã bao gồm toàn bộ chi phí ( Không bớt, không mặc cả).
+ Di chuyển toàn quốc: Có thể cầm máy đi toàn quốc vẫn nghe gọi được bình thường, sóng khỏe
+ Gọi số: 0838 828 858 - 0838 828 858 - Hotline để check số trên bảng nhanh nhất.

Thủ tục đăng ký mới: Giao máy và sim gphone miễn phí tại HCM

+ Đối với cá nhân: Cần có chứng minh nhân dân HCM cấp hoặc KT3, giấy tạm trú tại HCM.
+ Đối với doanh nghiệp: Cần có giấy phép kinh doanh photo có địa chỉ trụ sở tại HCM
+ Giấy chứng minh nhân dân photo của người đại diện + dấu pháp nhân
===> Xem thêm Cap quang vnpt ha noi
 
Liên hệ ngay 0838 828 858 - 0838 828 858 để được hỗ trợ lựa chọn số đẹp nhất phù hợp nhất với phong thuỷ của khách hàng.

 

Thẻ sản phẩm

Đăng ký mới tại TP. Hà Nội

0983.211.698 - 0978.623.136

024.3520.2338 - 024.3520.2668

Đăng ký mới tại Hồ Chí Minh

0944.12.8338 - 0944.128.338

02838.828.858 - 02838.868.646

--------------------------

==> (Chỉ cần quý khách nhắn tin địa chỉ cần lắp tới số 0944 12 8338 hoặc 0978 623 136 sẽ được khảo sát và liên hệ lại sau 10 phút).

==> Lưu ý: Website chỉ hỗ trợ tư vấn và đăng ký lắp đặt mới dịch vụ. Không tiếp nhận báo hỏng, sửa chữa. 

BÁO HỎNG, BÁO HƯ, KỸ THUẬT

Mã vùng + 800 126

==> Lắp đặt tổng đài nội bộ

==> Tổng đài nội bộ Panasonic

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VNPT TRỰC TUYẾN

TIN TỨC KHUYẾN MÃI LẮP MẠNG VNPT
Lời đầu tiên VNPT xin kính chúc quý khách đón năm mới 2018 trong niềm vui, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng VNPT trong thời gian qua.
Chi tiết
Những ngày gần đây hiện tượng giả mạo VNPT nhắc nợ cước để lừa đảo đang bùng phát trở lại, nguy hiểm hơn kẻ xấu đã sử dụng đầu số bán hàng 18001166 của VNPT để lừa đảo gây hoang mang cho khách hàng, đã có không ít người dùng mất cảnh giác đã bị kẻ xấu lừa đảo gây thiệt hại về tài sản.
Chi tiết
Hiện nay, điện thoại IP Panasonic KX-TGC412 đang được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi trên thị trường ví nhiều ưu điểm nổi bật,
Chi tiết
Xin chia sẻ đến quý khách hàng các giải pháp tránh phát sinh cước quốc tế khi sử dụng tổng đài ip. Chi tiết liên hệ: 094.3300.126 - 0917.200.126 hoặc 0913.80.7700 - 0919.789.948
Chi tiết