Bảng Số GPhone Hà Nội Mới Nhất Tháng 6/2016 Lắp Di Động

HDG cập nhật bảng sim gphone Hà Nội số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc trong tháng 6/2016 dành cho cá nhân, doanh nghiệp. Khuyến mại tặng điện thoại di động gphone Avio A27 2 sim 2 sóng online cực khỏe. Sang tên chính chủ, làm hợp đồng tại nhà. Liên hệ Hotline - Hotline để được chọn số miễn phí

==>> Xem thêm: Kênh thuê riêng vnpt - leased line vnpt - Cáp quang ftth vnpt - Game Bigkool

Bảng sim gphone Hà Nội tháng 4/2016 

 

TT List Số Giá ( VNĐ) Mạng Loại sim Kèm máy Cam kết
Bảng sim gphone vnpt số đẹp tại Hà Nội: Hotline - Hotline
1 04 8586 5869 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
2 04 8586 0973 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
3 04 8586 0297 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
4 04 8586 0300 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
5 04 8586 0301 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
6 04 8586 0302 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
7 04 8586 0306 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
8 04 8586 0307 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
9 04 8586 1357 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
10 04 8586 1358 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
11 04 8586 1379 2.300.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
12 04 8586 1381 2.300.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
13 04 8586 1389 2.300.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
14 04 8587 1299 2.300.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
15 04 8587 0387 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
16 04 8587 3090 2.300.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
17 04 3999 8132 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
18 04 3999 8169 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
19 04 39999 577 2.500.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
20 04 3999 1393 2.500.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
21 04 3999 5450 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
22 04 3999 5494 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
23 04 3999 8734 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
24 04 3999 8738 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
25 04 3999 8765 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
26 04 3999 8772 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
27 04 3999 8783 2.300.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
28 04 3999 8785 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
29 04 3999 8790 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
30 04 3999 8745 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
31 04 3999 8790 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
32 04 3999 8845 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
33 04 3999 8854 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
34 04 3999 8857 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
35 04 3999 8261 2.000.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
36 04 3999 8284 2.500.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
37 04 3999 2060 2.500.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
38 04 3997 2019 2.000.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
39 04 3997 7270 2.000.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
40   2.000.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
41 04 3998 5587 2.000.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
42 04 39971272 2.100.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
43 04 3998 0536 2.300.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
44 04 3998 1677 2.300.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
45 04 3998 5028 2.300.000 Gphone vnpt toàn quốc sim STK avio a27 không
46 04 3991 5665 2.500.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
47 0439 955 886 2.800.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
48 04 39992112 2.200.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
49 04 8589 2662 2.200.000 Gphone vnpt Hn sim STK avio a27 không
50 04 3997 8564 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
51 04 3997 2056 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
52 04 3996 5978 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
54 04 3997 2065 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
55 04 3997 3406 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
56 04 3997 5805 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
57 04 3996 5446 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
58 04 3998 1694 2.000.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
59 04 3998 1697 2.100.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
60 04 3998 1711 2.100.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
61 04 3997 6610 2.100.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
62 04 3998 1695 2.200.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
63 04 3997 5376 2.200.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
64 04 3997 6757 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
65 04 3996 3877 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
66 04 3997 6926 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
67 04 3997 5070 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
68 04 3997 3292 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
69 04 3997 2557 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
70 04 3997 1811 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
71 04 3996 3785 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
72 04 85 82 1995 2,300,000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
73 0439 974 357 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
74 04 3997 8632 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
75 04 3997 7271 2.300.000 Gphone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
77 0485 828 589 2,500,000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
78 04 85 82 8616 2,500,000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
79 043 998 9386 2.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
80 043 998 9286 2.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
81 0435 205 332 2.800.000 Gphone Cổ sim STK avio a27 không
82 0485 886 979 2.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
83 0439 97 1100 2.900.000 GPhone Toàn Quốc sim STK avio a27 không
84 0485 829 668 3.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
85 0439 182 999 4.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/6 tháng
86 0439 158 666 4.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/6 tháng
87 0439 182 888 4.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/5 tháng
88 0439 118 666 5.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/5 tháng
89 0439 193 999 5.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/4 tháng
90 0439 131 888 5.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/8 tháng
91 0439 055 055 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/7 tháng
92 0439 11 22 99 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/7 tháng
93 0439 11 33 99 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/7 tháng
94 0439 11 55 99 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/7 tháng
95 0439 11 66 99 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/7 tháng
96 0439 126 888 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/4 tháng
97 04 391 78999 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200
98 0439 122 666 5.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/5 tháng
99 0439 066 066 5.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/7 tháng
100 04 8582 6886 6.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
101 04 858 21 999 6.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
102 0439 138 999 6.400.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/4 tháng
103 0439 136 888 6.600.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/6 tháng
104 0439 118 999 6.800.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/4 tháng
105 043 919 1199 6.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 300/5 thâng
106 0439 133 999 6.900.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400//4 tháng
107 0439 022 022 6.900.000 Gphone Hà Nội sim di động không cam kết 400
108 04 858 67 999 7.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
109 0439 18 6688 7.500.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 300/3 tháng
110 0439 96 6969 8.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
111 0485 855 558 8.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
112 0439 967 999 8.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
113 0439 197 197 8.888.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/6 tháng
114 0439 196 196 8.888.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/6 tháng
115 0439 168 999 9.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/4 tháng
116 0439 123 999 9.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/3 tháng
117 04 85 88 33 88 9.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 không
118 0439 112 112 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/6 tháng
119 0439 189 189 11.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không cam kết 400/5 tháng
120 0439 177 999 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 200/5 tháng
121 0439 16 6789 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/4 tháng
122 0439 12 6789 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/4 tháng
123 0439 18 6789 10.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/4 tháng
124 0439 13 6789 11.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
125 04391 34567 12.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
126 0439 958 958 12.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
127 0485 856 856 12.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không không
128 0439 191 191 13.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 400/6 tháng
129 04 3999 6868 15.000.000 Gphone Hà Nội sim STK avio a27 cam kết 300/7 tháng
130 0439 111 333 15.000.000 Gphone Hà Nội sim di động không cam kết 400/4 tháng
131 0439 91 91 91 39.000.000 Gphone Toàn Quốc sim di động không không

 

Thủ tục đăng ký mua sim gphone

+ Cá nhân: Bản sao CMND Hà Nội cấp

+ Doanh nghiệp: Bản sao GPKD thành lập tại Hà Nội, dấu mộc, chữ ký người đại diện.

Thông tin cước gọi dịch vụ gphone

+ Thuê bao cố định 20.000đ/tháng

+ Cước gọi nội mạng vnpt: 200đ/phút

+ Cước gọi ngoại mạng, di động: 990đ/phút

Mọi thông tin về dịch vụ gphone tại Hà Nội quý khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline Hotline - Hotline để tham khảo chi tiết, chọn số, check số, tra số nhanh nhất nhé.

Thẻ sản phẩm

ĐĂNG KÝ MẠNG VNPT

O886.876.888

O888.591.591

 

TIN TỨC KHUYẾN MÃI LẮP MẠNG VNPT
Gói cước internet VNPT tốc độ cao 40Mbps tại các quận chỉ còn 219K tháng, gói cước tại các huyện ngoại thành tối thiểu 30Mbps chỉ còn 189K tháng.
Chi tiết
Cập nhật bảng số máy bàn có dây vnpt Hà Nội được sưu tập mới nhất , số đẹp, giá rẻ cho các cửa hàng, công ty, cá nhân trên địa bàn.
Chi tiết
Siêu khuyến mãi sim gphone vnpt lắp di động, số máy bàn đẹp có dây của VNPT. Hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim tận nơi, lắp đặt nhanh chóng.
Chi tiết
Cập nhật sim di động vinaphone, mobifone, viettel số đẹp giá rẻ. Sang tên chính chủ, giao dịch tận nơi, kho số khổng lồ. Liên hệ ngay 0886 876 888 - 0942 812 999 - 094 2277 666 để tư vấn, đặt mua sim số đẹp.
Chi tiết