Gphone Vnpt HCM

Nhận lắp đặt số điện thoại cố định không dây của VNPT tại TP.HCM với rất nhiều số đẹp, lắp vào di động di chuyển toàn quốc nghe gọi giá cước cực rẻ. Lựa chọn số máy bàn gphone vnpt dễ nhớ để thuận tiện liên lạc, làm hotline kinh doanh...dành cho cá nhân, cửa hàng, doanh nghiệp. Liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0942 489 689 - 0917 136 368 để được tư vấn, làm hợp đồng, giao sim gphone miễn phí tại nhà.

==> Vui lòng kết bạn zalo qua số 0944128338 để tư vấn, chọn số, check số gphone. Xin cảm ơn!

==> Quý khách tại HCM cần mua sim Gphone Hà Nội vui lòng xem số tại ĐÂY

==> Phôi di động Gphone đời đầu, lắp di động dùng thoải mái

==> Xem bảng số cập nhật liên tục tại ĐÂY 

Vui lòng ấn Ctrl + F để tìm số theo yêu cầu

MUA SỐ GPHONE HCM: O283.912.7777 - O948.483.668 - 0917.136.368 - 0944.128.338
1 (028) 3886 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
2 (028) 3606 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
3 (028) 3880 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
4 (028) 3887 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
5 (028) 3537 8939 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
6 (028) 3889 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
7 (028) 3878 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
8 (028) 3890 2838 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
9 (028) 3502 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
10 (028) 3503 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
11 (028) 3608 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
12 (028) 3944 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
13 (028) 3913 8338 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
14 (028) 3888 19XX Còn nhiều năm sinh 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
15 (028) 3880 0368 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
16 (028) 3885 1368 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
17 (028) 3880 1368 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
18 (028) 3882 1368 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
19 (028) 3893 3398 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
20 (028) 3893 4569 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
21 (028) 36 069 699 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
22 (028) 350 34568 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
23 (028) 36 066 077 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
24 (028) 3888 0283 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
25 (028) 3888 6678 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
26 (028) 35 066 088 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
27 (028) 3888 1357 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
28 (028) 3878 3686 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
29 (028) 3503 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
30 (028) 3537 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
31 (028) 3606 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
32 (028) 3608 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
33 (028) 3880 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
34 (028) 3880 8998 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
35 (028) 3882 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
36 (028) 3885 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
37 (028) 3890 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
38 (028) 3893 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
39 (028) 3944 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
40 (028) 3882 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
41 (028) 3883 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
42 (028) 3885 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
43 (028) 3606 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
44 (028) 35 011 088 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
45 (028) 3539 9688 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
46 (028) 36 000 113 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
47 (028) 3509 3979 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
48 (028) 3888 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
49 (028) 3890 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
50 (028) 3500 1123 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
51 (028) 3890 0098 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
52 (028) 3539 1179 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
53 (028) 3606 3336 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
54 (028) 3886 3336 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
55 (028) 396 82228 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
56 (028) 3500 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
57 (028) 3506 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
58 (028) 3606 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
59 (028) 3885 6686 GPhone HCM 3.3 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
60 (028) 3606 6099 GPhone HCM 3.3 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
61 (028) 389 34568 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
62 (028) 3539 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
63 (028) 3606 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
64 (028) 3889 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
65 (028) 3880 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
66 (028) 3536 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
67 (028) 3893 9593 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
68 (028) 3888 1819 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
69 (028) 39 18 18 19 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
70 (028) 3893 9596 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
71 (028) 35 368 568 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
72 (028) 35 399 599 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
73 (028) 3893 9598 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
74 (028) 3893 9599 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
75 (028) 3611 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
76 (028) 3900 3922 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
77 (028) 3900 3933 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
78 (028) 353 98889 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
79 (028) 353 96669 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
80 (028) 353 93339 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
81 (028) 387 85558 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
82 (028) 3888 7778 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
83 (028) 3888 5558 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
84 (028) 350 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
85 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
86 (028) 350 89998 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
87 (028) 3900 3955 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
88 (028) 3900 3977 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
89 (028) 3506 6088 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
90 (028)35 008 009 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
91 (028)36 008 009 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
92 (028)36 01 03 06 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
93 (028)35 001 002 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
94 (028)36 005 006 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
95 (028)36 139 169 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
96 (028) 3900 8998 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
97 (028) 35 234566 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
98 (028) 35 234569 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
99 (028) 35 234588 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
100 (028) 35 234599 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
101 (028) 3909 0009 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
102 (028)38 808 909 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
103 (028) 3611 3622 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
104 (028)36 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
105 (028)39 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
106 (028)35 012 678 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
107 (028)36 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
108 (028)39 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
109 (028) 3501 3579 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
110 (028) 3900 3911 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
111 (028) 3888 9998 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
112 (028) 3900 3988 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
113 (028)36 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
114 (028)35 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
115 (028) 3999 1800 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
116 (028) 3549 6989 GPhone HCM 5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
117 (028) 39 683 868 GPhone HCM 5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
118 (028) 3884 7788 GPhone HCM 6 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
119 (028)38 789 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
120 (0283) 8787 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
121 (0283) 6060 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
122 (028)36 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
123 (028)35 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
124 (028)39 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
125 (028) 3539 5979 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
126 (028) 350 66 999 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
127 (028) 3882 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
128 (028) 3885 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
129 (028) 3503 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
130 (028) 3505 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
131 (028) 3880 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
132 (028) 3944 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
133 (028) 3884 3886 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
134 (028) 3606 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
135 (028) 3900 3939 GPhone HCM 8.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
136 (028) 3900 3999 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
137 (028) 3887 3888 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
138 (028) 38 933 999 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
139 (028) 36066 888 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
140 (028) 3893 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
141 (028) 3937 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
142 (028) 3968 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
143 (028) 3606 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
144 (028)39 131 888 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
145 (028)39 121 888 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
146 (028)39 136 888 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
147 (028)39 138 999 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
148 (028) 3888 3388 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
149 (028) 3888 3838 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
150 (028) 3606 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
151 (028) 3893 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
152 (028) 3503 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
153 (028) 3880 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
154 (028) 3882 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
155 (028) 3890 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
156 (028) 3606 7777 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
157 (028) 3944 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
158 (028) 3611 6789 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
159 (028) 3912 6789 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
160 (028) 3523 5555 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
161 (028) 389 34567 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
162 (028)39 139 139 GPhone HCM 25 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
163 (028)36 111 333 GPhone HCM 22 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
164 (028)36 03 03 03 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
165 (028)39 136 136 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
166 (028)39 137 137 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
167 (028) 3908 8999 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
168 (028) 3900 8999 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
169 (028) 388 45678 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
170 (028)36 10 10 10 GPhone HCM 22 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
171 (028) 389 00000 GPhone HCM 22 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
172 (028) 388 00000 GPhone HCM 22 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
173 (028) 3611 3611 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
174 (028) 3900 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
175 (028) 3611 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
176 (028) 3893 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
177 (028) 3539 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
178 (028) 3889 3889 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
179 (028) 3611 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
180 (028) 36 112233 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
181 (028) 3900 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
182 (028) 3912 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
183 (028) 3612 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
184 (028) 3523 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
185 (028) 3503 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
186 (028) 3603 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
187 (028) 3885 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
188 (028) 3890 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
189 (028) 3893 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
190 (028) 3903 8888 GPhone HCM 29 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
191 (028) 391 22222 GPhone HCM 32 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
192 (028) 360 11111 GPhone HCM 32 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
193 (028) 39 12 12 12 GPhone HCM 33 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
194 (028)39 000 111 GPhone HCM 25 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
195 (028)39 000 666 GPhone HCM 25 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
196 (028) 36 111 222 GPhone HCM 25 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
197 (028) 36 111 888 GPhone HCM 29 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
198 (028) 36 111 999 GPhone HCM 29 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
199 (028)35 012 345 GPhone HCM 29 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
SỐ CÓ DÂY VNPT HCM LÀM TỔNG ĐÀI, HOTLINE - CALL 0283 912 7777 - 0948 483 668
1 (028)38 838 868 Số cố định có dây 8 triệu Không cam kết TP.HCM
2 (028)38 116 117 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
3 (028)38 118 119 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
4 (028) 3999 8889 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
5 (028) 38 345 789 Số cố định có dây 10 triệu Không cam kết TP.HCM
6 (028) 38 456 888 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 220k TP.HCM
7 (028) 38 388 399 Số cố định có dây 15 triệu Không cam kết TP.HCM
8 (028) 38 246 246 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 550k TP.HCM
9 (028) 3822 6789 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 350k TP.HCM
10 (028) 3888 8889 Số cố định có dây 20 triệu Cam kết 350k TP.HCM
12 (028) 3838 3828 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
13 (028) 3838 3858 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
14 (028) 3838 3868 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
15 (028) 3838 3898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
16 (028) 3838 6898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
17 (028)3 765 4321 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
18 (028) 39 246 357 Số cố định có dây 18 triệu Không cam kết TP.HCM
19 (028) 355 33333 Số cố định có dây 25 triệu Cam kết 550k TP.HCM
20 (028) 38 33 88 99 Số cố định có dây 25 triệu Không cam kết TP.HCM
21 (028) 39 119 119 Số cố định có dây 60 triệu Không cam kết TP.HCM
22 (028) 39 111 999 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
23 (028) 38 666 999 Số cố định có dây 45 triệu Không cam kết TP.HCM
24 (028) 39 16 16 16 Số cố định có dây 45 triệu Không cam kết TP.HCM
25 (028) 382 99999 Số cố định có dây 59 triệu Cam kết 550k TP.HCM
26 (028) 38 333 888 Số cố định có dây 59 triệu Không cam kết TP.HCM
27 (028) 35 888 999 Số cố định có dây 59 triệu Không cam kết TP.HCM
28 (028) 39 168 168 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
29 (028) 38 888 999 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
30 (028) 39 333 333 Số cố định có dây 299 triệu Không cam kết TP.HCM
31 (028) 35 888 888 Số cố định có dây 399 triệu Không cam kết TP.HCM
32 (028)38 485 868 Số cố định có dây 499 triệu Không cam kết TP.HCM

==> Đăng ký thông tin chính chủ sau 5 phút, giao sim nhanh chóng ngay trong ngày. Call ngay 0942 489 689 - 0917 136 368. Cảm ơn!

- Quý khách chọn sim gphone trong bảng với giá tương ứng sau đó gọi ngay cho chúng tôi để nhận sim tại nhà miễn phí

- Sim gphone lắp di động di chuyển thoải mái toàn quốc nghe gọi với cước phí cực rẻ

Thủ tục đăng ký mua sim gphone tại HCM

+ Bản sao CMND hoặc thẻ căn cước

+ Bản sao GPKD, dấu mộc, chữ ký người đại diện

Thời gian lắp đặt và gói cước sử dụng của sim gphone hiện tại

+ Quý khách chọn số, đặt mua qua hotline sau đó chúng tôi sẽ giao sim tại nhà nhanh chóng nhất.

+ Cước thuê bao 20.000đ/tháng

+ Cước gọi nội hạt chỉ 200đ/phút

+ Cước gọi ngoại mạng, di động: 990đ/phút

Mọi thông tin về dịch vụ sim gphone của vnpt tại HCM quý khách liên hệ trực tiếp số hotline: 0942 489 689 - 0917 136 368  để được tư vấn miễn phí 24/24h.

Danh Sách Mới Sim Gphone VNPT TP.HCM Khuyến Mãi Tháng 08/2018

Nhận lắp đặt số điện thoại cố định không dây của VNPT tại TP.HCM với rất nhiều số đẹp, lắp vào di động di chuyển toàn quốc. Hotline:0944 128 338

Bảng Sim GPhone VNPT HCM Mới Nhất Năm 2018

Liên hệ 0838 868 646 để chọn mua sim gphone HCM lắp di động, di chuyển toàn quốc mới nhất 2016

Cập Nhật Bảng Sim GPhone HCM Lắp Di Động Tháng 02/2016

VNPT HCM update bảng sim gphone số đẹp đời đầu lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 2/2016 dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đăng ký làm hotline chuyên nghiệp hơn, được tin tưởng lựa chọn hơn.

Danh Sách Số Gphone Vnpt HCM Mới Nhất Tháng 12-2015

VNPT HCM update bảng sim gphone vnpt đời đầu số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 12/2015. Thủ tục đơn giản, sang tên giao tại nhà miễn phí. Liên hệ 0838 868 646

Cập Nhật Bảng Số Gphone Vnpt HCM Tháng 11/2015

VNPT HCM update bảng sim gphone vnpt đời đầu số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 11/2015. Thủ tục đơn giản, sang tên giao tại nhà miễn phí. Liên hệ 0838 868 646

Cập Nhật Bảng Số Gphone Vnpt HCM Đẹp Tháng 10/2015

VNPT HCM update bảng sim gphone vnpt đời đầu số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 10/2015. Thủ tục đơn giản, sang tên giao tại nhà miễn phí. Liên hệ 0838 868 646

List Sim Gphone Vnpt HCM Mới-Đẹp-Nhất Tháng 09/2015

VNPT HCM update bảng sim gphone vnpt đời đầu số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 09/2015. Thủ tục đơn giản, sang tên giao tại nhà miễn phí. Liên hệ 0838 868 646

Cập Nhật List Sim Gphone Vnpt HCM Mới-Đẹp-Nhất Tháng 08/2015

VNPT HCM update bảng sim gphone vnpt đời đầu số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 08/2015. Thủ tục đơn giản, sang tên giao tại nhà miễn phí. Liên hệ 0838 868 646

Danh Sách Số Gphone Vnpt HCM Cập Nhật Tháng 07/2015

VNPT HCM update bảng sim gphone vnpt đời đầu số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 7/2015. Thủ tục đơn giản, sang tên giao tại nhà miễn phí. Liên hệ 0838 868 646

Sim Gphone HCM Giá Rẻ Di Chuyển Toàn Quốc Tháng 2/2015

Chuyên bán sim gphone vnpt hcm di chuyển toàn quốc giá rẻ nhất trên thị trường. Cập nhật những sim gphone vnpt mới nhất tháng 2/2015

Danh sách số Gphone Vnpt Hà Nội cập nhật mới tháng 01/2015

Danh sách số Gphone Vnpt Hà Nội cập nhật mới tháng 01/2015. Rất nhiều số gphone vnpt Hà Nội có thể di chuyển toàn quốc như sim vinaphone di động.

Bán Sim Gphone Đời Đầu Hà Nội, HCM Lắp Di Động, Dùng Toàn Quốc

Sim Gphone VNPT – đơn vị cung cấp sim Gphone, sim dành cho điện thoại cố định không dây đời đầu. Quý khách đang có nhu cầu sử dụng điện thoại cố định không dây nhưng lại chưa biết mình cần phải làm như thế nào, liên hệ với ai để có thể lựa chọn được một số điện thoại vừa ý?

Bảng sim gphone vnpt TPHCM mới nhất tháng 10/2014

(Gphone) - Bảng sim gphone vnpt tại TPHCM mới nhất cập nhật tháng 10/2014 với rất nhiều số đẹp, tha hồ lựa chọn. Là sim gphone đời đầu số cổ lắp di động di chuyển toàn quốc nghe gọi cước phí cực rẻ.

Cập Nhật Danh Sách Số Gphone Di Động HCM Tháng 2 Năm 2015

Cập nhật danh sách số gphone di động tháng 2 năm 2015- sim số cổ , di chuyển toàn quốc giá rẻ . Liên hệ hotline : 0838.868.646 để được lựa chọn số đẹp

Máy Điện Thoại Lắp Sim GPhone Để Bàn, Gphone Cầm Tay

HDG bán máy điện thoại lắp sim gphone để bàn, gphone di động giá rẻ tại Hà Nội và HCM. Giao miễn phí tại nhà.

Bảng Số Gphone Vnpt Hà Nội Đẹp Mới Nhất Tháng 9/2014

Bảng số gphone vnpt Hà Nội đẹp mới nhất tháng 9/2014

Cập nhật Số Gphone VNPT Hà Nội đẹp mới nhất tháng 03/2014

Bảng số Gphone VNPT Hà Nội mới nhất trong tháng 03/2014. Quý khách lựa chọn số Gphone trong bảng sau đó gọi đến số Hotline: 0915 79 3636

Danh Sách Số Gphone VNPT Hà Nội Giá Rẻ Tháng 10/2014

HDG cập nhật bảng số gphone vnpt tại Hà Nội tháng 10/2014, sim gphone stk di chuyển toàn quốc giá rẻ số đẹp, hãy nhanh tay chọn cho doanh nghiệp mình 1 số điện thoại bàn di động.

Số gphone không dây đẹp của VNPT cập nhật tháng 06/2014

Đại lý phát triển đa dịch vụ viễn thông VNPT Hà Nội – Công ty HDG Việt Nam cập nhật bảng số điện thoại cố định không dây gphone vnpt Hà Nội mới nhất tháng 2014.

MISS NGỌC MAI

O917.136.368

O942.489.689

O8.1900.1232

 

MR TRUNG DŨNG

O944.128.338

O948.483.668

O888.1O8.2O8

 

Danh Sách Số Gphone, ĐCTĐ 

Bảng sim số gphone Vnpt HCM

Bảng số sim gphone Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt HCM

Đăng ký mạng cáp quang Vnpt

gphone-vnpt

tang-toc-do-mang

 

bao-hong-mang-vnpt

SIM VINAPHONE SỐ ĐẸP

0832 138 338 = 999k
0852 138 338 = 999k
0814 386 999 = 8888k
0824 162 888 = 6666k
0824 162 999 = 6666k
0914 999 586 = 1239k
08.1900.1232 = 1399k
08.2345.3456 = 79tr
08.3456.3456 = 499tr

 

TIN TỨC KHUYẾN MÃI LẮP MẠNG VNPT
Khuyến mãi sim gphone vnpt tphcm lắp di động, dung toàn quốc trong tháng 12/2018 vô cùng hấp dẫn. Kho số gphone đẹp giá rẻ phù hợp làm Hotline cho nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh hay phải di chuyển liên tục.
Chi tiết
Trungtamvnpt.com - Cập nhật danh sách số gphone vnpt hà nội trong tháng 12/2018 mới nhất. Kho số cố định không dâu GPhone đa dạng, số đẹp giá lại rẻ phù hợp làm ăn kinh doanh, mang đi lại khắp cả nước đều sử dụng được.
Chi tiết
(GPhone) - cập nhật bảng sim gphone số đẹp tại TPHCM "Đời Đầu" lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 8/2018 dành cho khách hàng cá nhân, tổ chức doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh.
Chi tiết
(GPhone) - Vnpt Hà Nội là địa chỉ uy tín nhất cung cấp sim GPHONE giá rẻ nhất cho doanh nghiệp của bạn. Đến với Trungtamvnpt.com bạn sẽ lựa chọn đươc những số Hotline dễ nhớ nhất, với giá cả ưu đãi nhất.
Chi tiết