Gphone Vnpt HCM

Nhận lắp đặt số điện thoại cố định không dây của VNPT tại TP.HCM với rất nhiều số đẹp, lắp vào di động di chuyển toàn quốc nghe gọi giá cước cực rẻ. Lựa chọn số máy bàn gphone vnpt dễ nhớ để thuận tiện liên lạc, làm hotline kinh doanh...dành cho cá nhân, cửa hàng, doanh nghiệp. Liên hệ với chúng tôi theo Hotline: O944 128 338 - O942 489 689 để được tư vấn, làm hợp đồng, giao sim gphone miễn phí tại nhà.

==> Vui lòng kết bạn zalo qua số 0944128338 để tư vấn, chọn số, check số gphone. Xin cảm ơn!

==> Quý khách tại HCM cần mua sim Gphone Hà Nội vui lòng xem số tại ĐÂY

==> Phôi di động Gphone đời đầu, lắp di động dùng thoải mái

==> Xem bảng số cập nhật liên tục tại ĐÂY 

Vui lòng ấn Ctrl + F để tìm số theo yêu cầu

STT Danh sách số Mạng Giá bán Thông tin Tình trạng

HOTLINE TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ SIM GPHONE VNPT TPHCM:

O948.483.668 - O944.128.338

1 (028) 3539 1368 GPhone HCM 2.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
2 (028) 3606 1368 GPhone HCM 2.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
3 (028) 3889 1368 GPhone HCM 2.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
4 (028) 36 111 368 GPhone HCM 3.2 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
5 (028) 3887 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
6 (028) 3889 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
7 (028) 3502 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
8 (028) 3503 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
9 (028) 3602 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
10 (028) 3608 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
11 (028) 3944 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
12 (028) 3880 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
13 (028) 3882 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
14 (028) 3884 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
15 (028) 3885 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
16 (028) 3893 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
17 (028) 3937 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
18 (028) 3968 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
19 (028) 3539 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
20 (028) 3887 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
21 (028) 3889 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
22 (028) 3537 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
23 (028) 3878 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
24 (028) 3880 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
25 (028) 3882 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
26 (028) 3884 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
27 (028) 3885 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
28 (028) 3886 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
29 (028) 3893 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
30 (028) 3937 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
31 (028) 35 366 466 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
32 (028) 35 366 966 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
33 (028) 35 366 766 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
34 (028) 35 099 199 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
35 (028) 35 099 399 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
36 (028) 35 099 499 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
37 (028) 35 099 599 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
38 (028) 35 099 699 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
39 (028) 35 099 799 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
40 (028) 3539 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
41 (028) 3880 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
42 (028) 3882 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
43 (028) 3885 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
44 (028) 39 179 180 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
45 (028) 3606 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
46 (028) 3606 6689 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
47 (028) 3893 6668 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
48 (028) 3944 6668 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
49 (028) 3888 19XX Năm sinh còn nhiều 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
50 (028) 3880 0368 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
51 (028) 3893 3398 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
52 (028) 3893 4569 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
53 (028) 36 069 699 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
54 (028) 350 34568 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
55 (028) 3888 0283 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
56 (028) 3888 6678 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
57 (028) 3878 3686 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
58 (028) 3503 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
59 (028) 3537 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
60 (028) 3606 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
61 (028) 3608 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
62 (028) 3880 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
63 (028) 3880 8998 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
64 (028) 3882 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
65 (028) 3885 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
66 (028) 3890 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
67 (028) 3893 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
68 (028) 3944 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
69 (028) 3606 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
70 (028) 35 011 088 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
71 (028) 3539 9688 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
72 (028) 3509 3979 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
73 (028) 3888 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
74 (028) 3890 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
75 (028) 3500 1123 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
76 (028) 3890 0098 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
77 (028) 3539 1179 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
78 (028) 3606 3336 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
79 (028) 396 82228 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
80 (028) 3500 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
81 (028) 3506 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
82 (028) 3606 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
83 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
84 (028) 3880 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
85 (028) 3885 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
86 (028) 3937 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
87 (028) 3893 3389 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
88 (028) 3889 9388 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
89 (028) 3885 6686 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
90 (028) 3606 6099 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
91 (028) 389 34568 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
92 (028) 3893 9593 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
93 (028) 39 18 18 19 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
94 (028) 3893 9596 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
95 (028) 35 399 599 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
96 (028) 3893 9598 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
97 (028) 3893 9599 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
98 (028) 3900 3922 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
99 (028) 3900 3933 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
100 (028) 353 96669 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
101 (028) 353 93339 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
102 (028) 387 85558 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
103 (028) 3888 5558 GPhone HCM 3.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
104 (028) 350 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
105 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
106 (028) 350 89998 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
107 (028) 3900 3955 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
108 (028) 3900 3977 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
109 (028) 3506 6088 GPhone HCM 3.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
110 (028)36 01 03 06 GPhone HCM 3.7 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
111 (028)35 001 002 GPhone HCM 3.7 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
112 (028)36 005 006 GPhone HCM 3.7 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
113 (028)36 139 169 GPhone HCM 3.7 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
114 (028) 3900 8998 GPhone HCM 3.7 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
115 (028) 35 234566 GPhone HCM 3.7 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
116 (028) 35 234569 GPhone HCM 3.7 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
117 (028) 35 234588 GPhone HCM 3.7 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
118 (028) 35 234599 GPhone HCM 3.7 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
119 (028) 3909 0009 GPhone HCM 3.7 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
120 (028) 35 008 009 GPhone HCM 3.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
121 (028)38 808 909 GPhone HCM 3.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
122 (028) 3611 3622 GPhone HCM 3.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
123 (028)36 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
124 (028)39 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
125 (028)35 012 678 GPhone HCM 3.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
126 (028)36 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
127 (028)39 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
128 (028) 3501 3579 GPhone HCM 3.9 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
129 (028) 3900 3911 GPhone HCM 4.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
130 (028) 3900 3988 GPhone HCM 4.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
131 (028)36 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
132 (028)35 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
133 (028) 3549 6989 GPhone HCM 5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
134 (028) 3884 7788 GPhone HCM 6 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
135 (028)38 789 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
136 (0283) 8787 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
137 (0283) 6060 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
138 (028)36 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
139 (028)35 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
140 (028)39 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
141 (028) 3539 5979 GPhone HCM 7.5 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
142 (028) 350 66 999 GPhone HCM 12 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
143 (028) 3885 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
144 (028) 3885 6688 GPhone HCM 8 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
145 (028) 3882 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
146 (028) 3503 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
147 (028) 3505 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
148 (028) 3880 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
149 (028) 3944 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
150 (028) 3884 3886 GPhone HCM 8 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
151 (028) 3606 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
152 (028) 3900 3999 GPhone HCM 12 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
153 (028) 3887 3888 GPhone HCM 12 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
154 (028) 38 933 999 GPhone HCM 12 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
155 (028) 36066 888 GPhone HCM 12 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
156 (028) 3893 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
157 (028) 3937 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
158 (028) 3968 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
159 (028) 3606 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
160 (028)39 131 888 GPhone HCM 15 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
161 (028)39 121 888 GPhone HCM 15 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
162 (028)39 136 888 GPhone HCM 15 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
163 (028)39 138 999 GPhone HCM 15 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
164 (028) 3888 3388 GPhone HCM 15 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
165 (028) 3888 3838 GPhone HCM 15 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
166 (028) 3606 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
167 (028) 3893 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
168 (028) 3503 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
169 (028) 3880 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
170 (028) 3882 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
171 (028) 3890 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
172 (028) 3912 7777 GPhone HCM 15 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
173 (028) 3606 7777 GPhone HCM 16 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
174 (028) 3611 6789 GPhone HCM 19 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
175 (028) 3912 6789 GPhone HCM 19 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
176 (028) 3523 5555 GPhone HCM 19 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
177 (028) 389 34567 GPhone HCM 19 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
178 (028)36 111 333 GPhone HCM 22 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
179 (028)36 03 03 03 GPhone HCM 19 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
180 (028)39 136 136 GPhone HCM 19 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
181 (028) 3908 8999 GPhone HCM 16 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
182 (028) 3900 8999 GPhone HCM 18 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
183 (028) 388 45678 GPhone HCM 19 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
184 (028)36 10 10 10 GPhone HCM 22 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
185 (028) 389 00000 GPhone HCM 22 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
186 (028) 388 00000 GPhone HCM 22 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
187 (028) 3900 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
188 (028) 3611 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
189 (028) 3893 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
190 (028) 3539 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
191 (028) 3889 3889 GPhone HCM 18 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
192 (028) 3611 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
193 (028) 36 112233 GPhone HCM 18 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
194 (028) 3900 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
195 (028) 3912 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
196 (028) 3612 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
197 (028) 3523 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
198 (028) 3503 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
199 (028) 3603 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
200 (028) 3885 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
201 (028) 3890 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
202 (028) 3893 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
203 (028) 3884 9999 GPhone HCM 32 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
204 (028) 360 11111 GPhone HCM 32 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
205 (028) 39 12 12 12 GPhone HCM 33 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
206 (028)39 000 111 GPhone HCM 25 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
207 (028)39 000 666 GPhone HCM 25 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
208 (028) 36 111 888 GPhone HCM 29 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
209 (028) 36 111 999 GPhone HCM 29 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
210 (028)35 012 345 GPhone HCM 29 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
211 (028)39 07 07 07 GPhone HCM 32 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc
212 (028)39 09 09 09 GPhone HCM 35 triệu Sim máy bàn Sử dụng toàn quốc

SỐ CÓ DÂY VNPT HCM

O948 483 668 - O944 128 338

1 (028)38 116 117 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
2 (028) 38 456 888 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 220k TP.HCM
3 (028) 38 388 399 Số cố định có dây 15 triệu Không cam kết TP.HCM
4 (028) 38 246 246 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 550k TP.HCM
5 (028) 3822 6789 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 350k TP.HCM
6 (028) 3888 8889 Số cố định có dây 20 triệu Cam kết 350k TP.HCM
7 (028) 3838 3858 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
8 (028) 3838 3898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
9 (028) 3838 6898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
10 (028)3 765 4321 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
11 (028) 355 33333 Số cố định có dây 25 triệu Cam kết 550k TP.HCM
12 (028) 38 33 88 99 Số cố định có dây 25 triệu Không cam kết TP.HCM
13 (028) 398 33333 Số cố định có dây 25 triệu Không cam kết TP.HCM
14 (028) 39 119 119 Số cố định có dây 60 triệu Không cam kết TP.HCM
15 (028) 39 111 999 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
16 (028) 39 16 16 16 Số cố định có dây 45 triệu Không cam kết TP.HCM
17 (028) 382 99999 Số cố định có dây 59 triệu Cam kết 550k TP.HCM
18 (028) 39 168 168 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
19 (028) 39 333 333 Số cố định có dây 299 triệu Không cam kết TP.HCM
20 (028) 35 888 888 Số cố định có dây 399 triệu Không cam kết TP.HCM
21 (028)38 485 868 Số cố định có dây 499 triệu Không cam kết TP.HCM

==> Đăng ký thông tin chính chủ sau 5 phút, giao sim nhanh chóng ngay trong ngày. Call ngay 0942 489 689 - O948 483 668. Cảm ơn!

- Quý khách chọn sim gphone trong bảng với giá tương ứng sau đó gọi ngay cho chúng tôi để nhận sim tại nhà miễn phí

- Sim gphone lắp di động di chuyển thoải mái toàn quốc nghe gọi với cước phí cực rẻ

Thủ tục đăng ký mua sim gphone tại HCM

+ Bản sao CMND hoặc thẻ căn cước

+ Bản sao GPKD, dấu mộc, chữ ký người đại diện

Thời gian lắp đặt và gói cước sử dụng của sim gphone hiện tại

+ Quý khách chọn số, đặt mua qua hotline sau đó chúng tôi sẽ giao sim tại nhà nhanh chóng nhất.

+ Cước thuê bao 20.000đ/tháng

+ Cước gọi nội hạt chỉ 200đ/phút

+ Cước gọi ngoại mạng, di động: 990đ/phút

Mọi thông tin về dịch vụ sim gphone của vnpt tại HCM quý khách liên hệ trực tiếp số hotline: 0944 128 338 - O942 489 689  để được tư vấn miễn phí 24/24h.

Danh Sách Mới Sim Gphone VNPT TP.HCM Khuyến Mãi Tháng 08/2018

Nhận lắp đặt số điện thoại cố định không dây của VNPT tại TP.HCM với rất nhiều số đẹp, lắp vào di động di chuyển toàn quốc. Hotline:0944 128 338

Bảng Sim GPhone VNPT HCM Mới Nhất Năm 2018

Liên hệ 0838 868 646 để chọn mua sim gphone HCM lắp di động, di chuyển toàn quốc mới nhất 2016

Cập Nhật Bảng Sim GPhone HCM Lắp Di Động Tháng 02/2016

VNPT HCM update bảng sim gphone số đẹp đời đầu lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 2/2016 dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đăng ký làm hotline chuyên nghiệp hơn, được tin tưởng lựa chọn hơn.

Danh Sách Số Gphone Vnpt HCM Mới Nhất Tháng 12-2015

VNPT HCM update bảng sim gphone vnpt đời đầu số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 12/2015. Thủ tục đơn giản, sang tên giao tại nhà miễn phí. Liên hệ 0838 868 646

Cập Nhật Bảng Số Gphone Vnpt HCM Tháng 11/2015

VNPT HCM update bảng sim gphone vnpt đời đầu số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 11/2015. Thủ tục đơn giản, sang tên giao tại nhà miễn phí. Liên hệ 0838 868 646

Cập Nhật Bảng Số Gphone Vnpt HCM Đẹp Tháng 10/2015

VNPT HCM update bảng sim gphone vnpt đời đầu số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 10/2015. Thủ tục đơn giản, sang tên giao tại nhà miễn phí. Liên hệ 0838 868 646

List Sim Gphone Vnpt HCM Mới-Đẹp-Nhất Tháng 09/2015

VNPT HCM update bảng sim gphone vnpt đời đầu số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 09/2015. Thủ tục đơn giản, sang tên giao tại nhà miễn phí. Liên hệ 0838 868 646

Cập Nhật List Sim Gphone Vnpt HCM Mới-Đẹp-Nhất Tháng 08/2015

VNPT HCM update bảng sim gphone vnpt đời đầu số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 08/2015. Thủ tục đơn giản, sang tên giao tại nhà miễn phí. Liên hệ 0838 868 646

Danh Sách Số Gphone Vnpt HCM Cập Nhật Tháng 07/2015

VNPT HCM update bảng sim gphone vnpt đời đầu số đẹp lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 7/2015. Thủ tục đơn giản, sang tên giao tại nhà miễn phí. Liên hệ 0838 868 646

Sim Gphone HCM Giá Rẻ Di Chuyển Toàn Quốc Tháng 2/2015

Chuyên bán sim gphone vnpt hcm di chuyển toàn quốc giá rẻ nhất trên thị trường. Cập nhật những sim gphone vnpt mới nhất tháng 2/2015

Danh sách số Gphone Vnpt Hà Nội cập nhật mới tháng 01/2015

Danh sách số Gphone Vnpt Hà Nội cập nhật mới tháng 01/2015. Rất nhiều số gphone vnpt Hà Nội có thể di chuyển toàn quốc như sim vinaphone di động.

Bán Sim Gphone Đời Đầu Hà Nội, HCM Lắp Di Động, Dùng Toàn Quốc

Sim Gphone VNPT – đơn vị cung cấp sim Gphone, sim dành cho điện thoại cố định không dây đời đầu. Quý khách đang có nhu cầu sử dụng điện thoại cố định không dây nhưng lại chưa biết mình cần phải làm như thế nào, liên hệ với ai để có thể lựa chọn được một số điện thoại vừa ý?

Bảng sim gphone vnpt TPHCM mới nhất tháng 10/2014

(Gphone) - Bảng sim gphone vnpt tại TPHCM mới nhất cập nhật tháng 10/2014 với rất nhiều số đẹp, tha hồ lựa chọn. Là sim gphone đời đầu số cổ lắp di động di chuyển toàn quốc nghe gọi cước phí cực rẻ.

Cập Nhật Danh Sách Số Gphone Di Động HCM Tháng 2 Năm 2015

Cập nhật danh sách số gphone di động tháng 2 năm 2015- sim số cổ , di chuyển toàn quốc giá rẻ . Liên hệ hotline : 0838.868.646 để được lựa chọn số đẹp

Máy Điện Thoại Lắp Sim GPhone Để Bàn, Gphone Cầm Tay

HDG bán máy điện thoại lắp sim gphone để bàn, gphone di động giá rẻ tại Hà Nội và HCM. Giao miễn phí tại nhà.

Bảng Số Gphone Vnpt Hà Nội Đẹp Mới Nhất Tháng 9/2014

Bảng số gphone vnpt Hà Nội đẹp mới nhất tháng 9/2014

Cập nhật Số Gphone VNPT Hà Nội đẹp mới nhất tháng 03/2014

Bảng số Gphone VNPT Hà Nội mới nhất trong tháng 03/2014. Quý khách lựa chọn số Gphone trong bảng sau đó gọi đến số Hotline: 0915 79 3636

Danh Sách Số Gphone VNPT Hà Nội Giá Rẻ Tháng 10/2014

HDG cập nhật bảng số gphone vnpt tại Hà Nội tháng 10/2014, sim gphone stk di chuyển toàn quốc giá rẻ số đẹp, hãy nhanh tay chọn cho doanh nghiệp mình 1 số điện thoại bàn di động.

Số gphone không dây đẹp của VNPT cập nhật tháng 06/2014

Đại lý phát triển đa dịch vụ viễn thông VNPT Hà Nội – Công ty HDG Việt Nam cập nhật bảng số điện thoại cố định không dây gphone vnpt Hà Nội mới nhất tháng 2014.
 
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VNPT
O942.489.689
O944.128.338
O948.483.668
 
Quý khách chỉ cần nhắn tin Tên và Địa chỉ lắp đặt đến số 0944 12 8338  sẽ được gọi lại tư vấn sau 5 phút.
Chúng tôi chỉ hỗ trợ đăng ký lắp đặt mới, mọi nhu cầu báo hỏng, hỗ trợ kỹ thuật vui lòng gọi dưới đây.
Báo hỏng tại Hà Nội O24.800.126
Báo hỏng tại HCM O28.800.126

 

 

gphone-vnpt

 

TIN TỨC KHUYẾN MÃI LẮP MẠNG VNPT
Chỉ với 199k tháng quý khách hàng đã được sử dụng 2 dịch vụ cáp quang internet và truyền hình cáp MyTV của VNPT. Nhanh tay đăng ký, thời gian khuyến mãi là có giới hạn.
Chi tiết
Từ ngày 01/06/2019 khách hàng đăng ký lắp mới truyền hình MyTV VNPT sẽ được tham gia các đợt rút thăm trúng thưởng, nhận quà tặng trị giá đến 10 triệu đồng cung nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.
Chi tiết
Lắp mạng Vnpt HCM miễn phí 100% Trang bị modem wifi Tặng thêm 2 tháng cước miễn phí Gói combo truyền hình cáp + Fibervnn giá rẻ
Chi tiết
VNPT thực hiện chương trình nâng băng thông internet lên gấp 2 lần so với tốc độ cũ tối thiểu 30Mbps để đảm bảo chất lương tốt nhất phục vụ cho nhu cầu internet tốc độ cao ngày tăng của khách hàng, với mức giá không đổi.
Chi tiết