TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ WIFI VNPT, MYTV

 O94.2277.666 - O942.168.777

 O942.812.999 - O862.157.999

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ SIM GPHONE, ĐTCĐ

 O886.876.888 - O942.812.999

List Sim Gphone HCM Lắp Di Động, Di Chuyển TQ Mới Tháng 6/2016

VNPT HCM update bảng sim gphone số đẹp đời đầu lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 06/2016 dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đăng ký làm hotline chuyên nghiệp hơn, được tin tưởng lựa chọn hơn. Là số cố định không dây vnpt nhưng bạn có thể lắp vào di động xài bình thường với cước phí cực rẻ chỉ 200đ/phút gọi. Thủ tục đơn giản, lắp đặt nhanh chóng. Liên hệ O94.2277.666 để được giao miễn phí tại nhà nhé.

==> Xem thêm: Tải bigkool - Metronet vnpt - internet leased line vnpt

Bảng sim GPhone HCM mới tháng 04/2016

 

Bảng sim Gphone HCM mới nhất 2015: O94.2277.666 - Hotline
 List số  Mạng  Giá Tính năng
(08) 3888 5080 GPhoneHCM  2.900.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 60006 GPhoneHCM 2.900.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 1568 GPhoneHCM 2.900.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 82 83 86 GPhoneHCM 3.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 89 81 89 GPhoneHCM  3.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 899 199 GPhoneHCM 3.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3882 3883 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 85 87 89 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 828 858 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 82 82 88 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 35 368 468 GPhoneHCM 3.5000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 86 85 86 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 90009 GphoneHCM 3.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 860068 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 869 879 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 939 959 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3880 3881 GPhoneHCM 3.500.000 đ  Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 80 86 88 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 868 838 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3668 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 808 898 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 899 789 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 789 456 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3885 3889 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 6869 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 822 899 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3885 1368 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 3887 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 69699 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 360 68886 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08)38 908 909 4.100.000 đ (08)68 908 909 Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3880 6886 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3885 6886 GPhoneHCM 4.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 828 898 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 5789 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 22 388 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 82 88 89 GPhoneHCM  4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 360 68688 GPhoneHCM   4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 933 966 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3882 1368 GPHoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 933 988 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 939 969 GPHoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 939 989 GPhoneHCM 4.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3885 3886 GPhoneHCM 4.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 3889 GPhoneHCM 4.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3882 3868 GPhoneHCM 4.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 8866 GPhoneHCM 5.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3880 8668 GPhoneHCM 5.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 86 88 89 GPhoneHCM 6.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3968 3979 GPhoneHCM 7.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3968 3456 GPhoneHCM 7.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08)38 868 898 GPhoneHCM 8.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 68886 GPhoneHCM 11.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 98889 GPhoneHCM 11.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 933 999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3878 7888 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3606 7979 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3388 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 868 999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3882 6789 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 0888 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 0999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 1888 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 1999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 2888 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 2999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 4888 GPhoneHCM 23.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 5999 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 7999 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 828 858 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 3888 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3456 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3878 3333 GPhoneHCM 20.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3878 5555 GPhoneHCM 20.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3889 7777 GPhoneHCM 20.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 36 03 03 03 GPhoneHCM 25.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3333 GPhoneHCM Đã bán Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 7777 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 788 788 GPhoneHCM  29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 879 879 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 939 939 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 39 449999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 48 48 48 Huu Tuyen 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3537 8888 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3537 9999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 09999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 29999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 59999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 79999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 78888 GPhoneHCM 33.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 00000 GPhoneHCM 33.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 389 00000 GPhoneHCM 33.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 22222 GPhoneHCM 33.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3878 9999 GPhoneHCM  đã bán Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 37 28 28 28 Huu Tuyen 39.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 35 56 56 56 Huu Tuyen 39.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
 (08) 39 111 777  Huu Tuyen  35.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
 (08) 39 111 888  Huy Tuyen  59.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
 (08) 39 111 999  Huu Tuyen  59.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 888 666 Hua Tuyen 59.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 666 999 Huu Tuyen 75.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 333 888 Huu Tuyen 79.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 350 88888 GPhoneHCM 79.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3888 GPhoneHCM 199.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 9999 GphoneHCM 299.000.000đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 000000 Huu Tuyen 299.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 222222 Huu Tuyen 299.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc

 

( List số được VNPT HCM cập nhật ngày 01/6/2016 do vậy để nhận list mới nhất trong ngày quý khách vui lòng để lại email qua hotline: Hotline để nhận bảng số trong 60s)

  * Một số lưu ý khi mua sim Gphone Vnpt HCM:

+ Số gphone duy nhất chỉ có trong bảng số trên.
+ Chuẩn giá bán đã bao gồm toàn bộ chi phí ( Không bớt, không mặc cả).
+ Di chuyển toàn quốc: Có thể cầm máy đi toàn quốc vẫn nghe gọi được bình thường, sóng khỏe
+ Gọi số: O94.2277.666 - Hotline để check số trên bảng nhanh nhất.

Thủ tục đăng ký mới: Giao máy và sim gphone miễn phí tại HCM

+ Đối với cá nhân: Cần có chứng minh nhân dân HCM cấp hoặc KT3, giấy tạm trú tại HCM.
+ Đối với doanh nghiệp: Cần có giấy phép kinh doanh photo có địa chỉ trụ sở tại HCM
+ Giấy chứng minh nhân dân photo của người đại diện + dấu pháp nhân
 
Liên hệ ngay  O94.2277.666 - Hotline để được hỗ trợ lựa chọn số đẹp nhất phù hợp nhất với phong thuỷ của khách hàng.

 

Thẻ sản phẩm

ĐĂNG KÝ WIFI VNPT

Miss Thúy Nga

O942 277 666

O942 168 777

 

Miss Ngọc Mai

O942 812 999

O862 157 999

--------------------------------

ĐĂNG KÝ GPHONE

O886 876 888

O942 812 999

--------------------------------

BÁO HỎNG, KỸ THUẬT

HÀ NỘI: O24.800.126

TP.HCM: O28.800.126

--------------------------------

Danh Sách Số Gphone, ĐCTĐ 

Bảng sim số gphone Vnpt HCM

Bảng số sim gphone Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt HCM

Tổng đài lắp mạng Wifi VNPT

Khuyến mãi lắp đặt mạng VNPT

Kho sim di động số Vip, đẹp

TIN TỨC KHUYẾN MÃI LẮP MẠNG VNPT
Siêu khuyến mãi sim gphone vnpt lắp di động, số máy bàn đẹp có dây của VNPT. Hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim tận nơi, lắp đặt nhanh chóng.
Chi tiết
Cập nhật sim di động vinaphone, mobifone, viettel số đẹp giá rẻ. Sang tên chính chủ, giao dịch tận nơi, kho số khổng lồ. Liên hệ ngay 0886 876 888 - 0942 812 999 - 094 2277 666 để tư vấn, đặt mua sim số đẹp.
Chi tiết
Vnpt Hà Nội gửi tới quý khách hàng danh sách số gphone mới nhất, giá rẻ, hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim tận nơi nhanh chóng.
Chi tiết
Khuyến mãi lắp mạng cáp quang VNPT tại TP.HCM và Hà Nội tháng 11-2019 miễn phí 100%, tặng hết modem wifi thiết bị. Đặc biệt tặng thêm lên tới 7 tháng cước miễn phí. Hỗ trợ tư vấn miễn phí, phục vụ tại nhà.
Chi tiết