List Sim GPhone Vnpt Hà Nội Cập Nhật Mới Nhất 16/05/2019

16 Tháng Năm 2019
STT Sim Gphone Mạng Giá bán Tính năng Cam kết cước

GPhone Hà Nội:

O243.352.9999 - O243.995.6688 - O944.12.8338 - O94.848.3668

1 024 3916 1688 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
2 024 3992 5992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
3 024 3995 1995 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
4 024 3992 8992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
5 024 3997 2997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
6 024 3997 8997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
7 024 3991 5991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
8 024 3991 7991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
9 024 3991 8991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
10 024 3992 7992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
11 024 3999 1858 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
12 024 8585 8526 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
13 024 3991 3839 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
14 024 8585 2285 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
15 024 3991 8368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
16 024 3996 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
17 024 3995 9368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
18 024 3992 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
19 024 3997 5886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
20 024 8589 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
21 024 8589 2686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
22 024 8589 3686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
23 024 3999 5958 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
24 024 3992 2858 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
25 024 3997 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
26 024 3992 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
27 024 3991 2686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
28 02485 886 366 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
29 02485 886 369 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
30 02485 886 989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
31 0243 999 8869 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
32 0243 999 6966 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
33 024 8585 5668 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
34 024 8585 5669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
35 0243 991 9998 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
36 0243 919 1213 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
37 0243 9919 866 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
38 0243 9919 886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
39 0243 9191 959 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
40 024 8585 5589 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
41 024 3996 1102 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
42 024 3991 9168 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
43 024 3913 6669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
44 0243 918 3368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
45 0243 918 3899 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
46 0243 918 5689 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
47 0243 918 6989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
48 0243 991 1929 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
49 0243 991 1990 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
50 0243 991 1992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
51 0243 991 1994 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
52 0243 991 1995 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
53 0243 991 1996 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
54 0243 991 1997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
55 0243 991 1998 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
56 024 3917 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
57 024 3991 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
58 024 3995 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
59 024 3996 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
60 024 3997 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
61 024 3991 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
62 024 3992 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
63 024 3993 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
64 024 3996 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
65 024 3997 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
66 024 3998 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
67 0243 9999 190 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
68 0243 9999 192 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
69 0243 9999 193 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
70 0243 9999 194 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
71 0243 9999 225 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
72 0243 9999 226 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
73 0243 9999 233 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
74 0243 9999 238 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
75 0243 9999 239 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
76 0243 9999 665 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
77 0243 9999 822 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
78 0243 9999 833 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
79 0243 9999 855 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
80 0243 9999 335 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
81 0243 9999 356 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
82 0243 9999 357 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
83 0243 9999 358 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
84 0243 9999 359 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
85 0243 9999 256 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
86 0243 9999 257 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
87 0243 9999 258 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
88 0243 9999 259 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
89 02485 888 988 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
90 024 3995 1369 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
91 024 3998 1368 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
92 02439 169 269 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
93 024 3995 4995 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
94 024 3996 3997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
95 024 3997 3998 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
96 02439 123 989 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
97 024 3997 3993 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
98 024 3998 2992 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
99 024 3997 9292 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
100 024 3990 3663 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
101 024 3992 3663 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
102 024 3990 6336 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
103 024 3998 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
104 024 3992 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
105 024 3996 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
106 02485 88 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
107 024 3990 0990 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
108 024 8589 8338 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
109 0243 913 8338 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
110 02439 165 888 GPhone 3.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Cam kết 200k tháng x 8 tháng
111 02439 013 999 GPhone 4.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Cam kết 200k tháng x 4 tháng
112 0243 995 6688 GPhone 8.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Cam kết 300k tháng x 9 tháng
113 02485 888 444 GPhone 10.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Cam kết 400k tháng x 4 tháng
114 0243 91 45678 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
115 02439 197 197 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
116 0243 912 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
117 0243 918 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết

SỐ CỐ ĐỊNH CÓ DÂY VNPT HÀ NỘI:

O243.352.9999 - O243.995.6688 - O944.12.8338 - O9.4848.3668

1 02432 090 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 200k tháng x 12 tháng
2 02432 066 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 200k tháng x 12 tháng
3 0243 3993 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 200k tháng x 12 tháng
4 02438 212 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 200k tháng x 12 tháng
5 02438 236 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 200k tháng x 12 tháng
6 02432 383 383 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 6 tháng
7 0243 396 6868 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 300k tháng x 6 tháng
8 0243 379 3333 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
9 0243 352 3333 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
10 0243 226 3333 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
11 02433 233 233 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
12 02438 586 586 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
13 02436 988 988 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
14 0243 763 5555 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
15 0243 321 5555 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
16 0243 201 6666 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
17 02433 81 82 83 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
18 02432 02 02 02 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
19 02438 80 80 80 ĐTCĐ 10.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 400k tháng x 12 tháng
20 02433 922 922 ĐTCĐ 10.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Không cam kết
21 02433 989 989 ĐTCĐ 10.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Không cam kết
22 0243 20 55555 ĐTCĐ 25.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Cam kết 1 triệu x 18 tháng
23 0243 352 9999 ĐTCĐ 39.000.000 đ Số cố định có dây Vnpt Hà Nội Không cam kết
Để lại bình luận của bạn
 
ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT MỚI

O942.489.689

O886.876.888

 

O944.128.338

O94.2277.666

 

Cú pháp đăng ký Online qua SMS với nội dung ''ĐK VNPT + Địa chỉ lắp đặt'' rồi gửi tới số 0886 876 888. 

Sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn ngay sau 5 phút. Xin cảm ơn!

Danh Sách Số Gphone, ĐCTĐ 

Bảng sim số gphone Vnpt HCM

Bảng số sim gphone Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt HCM

Tổng đài lắp mạng Wifi VNPT

Khuyến mãi lắp đặt mạng VNPT

gphone-vnpt

 

TIN TỨC KHUYẾN MÃI LẮP MẠNG VNPT
Khuyến mãi lắp đặt internet cáp quang VNPT tại HCM trong tháng 08-2019 vô cùng hấp dẫn. Miễn phí ngay 100% chi phí lắp đặt, chi phí hòa mạng và trang bị các thiết bị miễn phí hoàn toàn.
Chi tiết
Siêu khuyến mãi đăng ký lắp mạng wifi vnpt tại Hà Nội trong tháng 08-2019 với nhiều ưu đãi bất ngờ, miễn phí hoàn toàn 100% chi phí vật tư, thiết bị và tặng thêm từ 2-8 tháng cước sử dụng tùy theo thời gian đóng trước cước sử dụng.
Chi tiết
Số cố định đẹp của VNPT tại Hà Nội: dành cho các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng có nhu cầu đăng ký số cố định đẹp, số cố định dễ nhớ làm hotline để tạo sự uy tín, chuyên nghiệp hơn.
Chi tiết
Khuyến mãi lắp mạng cáp quang VNPT tại Hà Nội cho các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể, các quán game tốc độ cao giá thành lại rẻ phù hợp với mọi đối tượng.
Chi tiết