Xem Bảng Sim Gphone HCM Lắp Di Động Mới Nhất 2017 Ở Đây

VNPT HCM update liên tục bảng sim gphone số đẹp đời đầu lắp di động di chuyển toàn quốc mới nhất năm 2017 dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đăng ký làm hotline chuyên nghiệp hơn, được tin tưởng lựa chọn hơn. Là số cố định không dây vnpt nhưng bạn có thể lắp vào di động xài bình thường với cước phí cực rẻ chỉ 200đ/phút gọi. Thủ tục đơn giản, lắp đặt nhanh chóng. Liên hệ 0838 828 858 - 0838 828 858 để được giao miễn phí tại nhà nhé.

Cập nhật Bảng sim GPhone HCM mới năm 2017 - Xem bảng Số Gphone HCM mới nhất tại ĐÂY

Quý khách nhận list mới bằng cách nhắn tin cho chúng tôi Email qua 0944 128 338 để nhận bảng số gphone HCM mới nhất update trong ngày.

Bảng sim Gphone HCM mới nhất 2017: 0838 828 858 - 0838 828 858
 List số  Mạng  Giá Tính năng
(08) 3888 5080 GPhoneHCM  2.900.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 60006 GPhoneHCM 2.900.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 1568 GPhoneHCM 2.900.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 82 83 86 GPhoneHCM 3.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 89 81 89 GPhoneHCM  3.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 899 199 GPhoneHCM 3.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3882 3883 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 85 87 89 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 828 858 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 82 82 88 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 35 368 468 GPhoneHCM 3.5000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 86 85 86 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 90009 GphoneHCM 3.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 860068 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 869 879 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 939 959 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3880 3881 GPhoneHCM 3.500.000 đ  Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 80 86 88 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 868 838 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3668 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 808 898 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 899 789 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 789 456 GPhoneHCM 3.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3885 3889 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 6869 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 822 899 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3885 1368 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 3887 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 69699 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 360 68886 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08)38 908 909 4.100.000 đ (08)68 908 909 Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3880 6886 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3885 6886 GPhoneHCM 4.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 828 898 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 5789 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 22 388 GPhoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 82 88 89 GPhoneHCM  4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 360 68688 GPhoneHCM   4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 933 966 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3882 1368 GPHoneHCM 4.100.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 933 988 GPhoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 939 969 GPHoneHCM 4.300.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 939 989 GPhoneHCM 4.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3885 3886 GPhoneHCM 4.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 3889 GPhoneHCM 4.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3882 3868 GPhoneHCM 4.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 8866 GPhoneHCM 5.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3880 8668 GPhoneHCM 5.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 86 88 89 GPhoneHCM 6.500.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3968 3979 GPhoneHCM 7.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3968 3456 GPhoneHCM 7.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08)38 868 898 GPhoneHCM 8.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 68886 GPhoneHCM 11.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 98889 GPhoneHCM 11.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 933 999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3878 7888 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3606 7979 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3388 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 868 999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3882 6789 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 0888 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 0999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 1888 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 1999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 2888 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 2999 GPhoneHCM 13.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 4888 GPhoneHCM 23.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 5999 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 7999 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 828 858 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3886 3888 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3456 GPhoneHCM 15.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3878 3333 GPhoneHCM 20.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3878 5555 GPhoneHCM 20.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3889 7777 GPhoneHCM 20.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 36 03 03 03 GPhoneHCM 25.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3333 GPhoneHCM Đã bán Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 7777 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 788 788 GPhoneHCM  29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 879 879 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 939 939 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 39 449999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 48 48 48 Huu Tuyen 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3537 8888 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3537 9999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 09999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 29999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 59999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 79999 GPhoneHCM 29.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 78888 GPhoneHCM 33.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 00000 GPhoneHCM 33.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 389 00000 GPhoneHCM 33.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 388 22222 GPhoneHCM 33.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3878 9999 GPhoneHCM  đã bán Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 37 28 28 28 Huu Tuyen 39.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 35 56 56 56 Huu Tuyen 39.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
 (08) 39 111 777  Huu Tuyen  35.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
 (08) 39 111 888  Huy Tuyen  59.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
 (08) 39 111 999  Huu Tuyen  59.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 888 666 Hua Tuyen 59.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 666 999 Huu Tuyen 75.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 333 888 Huu Tuyen 79.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 350 88888 GPhoneHCM 79.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 3888 GPhoneHCM 199.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 3888 9999 GphoneHCM 299.000.000đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 000000 Huu Tuyen 299.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc
(08) 38 222222 Huu Tuyen 299.000.000 đ Gphone đời đầu, lắp di động, di chuyển toàn quốc

 

( List số được VNPT HCM cập nhật ngày 12/2/2017 do vậy để nhận list mới nhất trong ngày quý khách vui lòng để lại email qua hotline: Hotline để nhận bảng số trong 60s)

  * Một số lưu ý khi mua sim Gphone Vnpt HCM:

+ Số gphone duy nhất chỉ có trong bảng số trên.
+ Chuẩn giá bán đã bao gồm toàn bộ chi phí ( Không bớt, không mặc cả).
+ Di chuyển toàn quốc: Có thể cầm máy đi toàn quốc vẫn nghe gọi được bình thường, sóng khỏe
+ Gọi số: 0838 828 858 - 0838 828 858 - Hotline để check số trên bảng nhanh nhất.

Thủ tục đăng ký mới: Giao máy và sim gphone miễn phí tại HCM

+ Đối với cá nhân: Cần có chứng minh nhân dân HCM cấp hoặc KT3, giấy tạm trú tại HCM.
+ Đối với doanh nghiệp: Cần có giấy phép kinh doanh photo có địa chỉ trụ sở tại HCM
+ Giấy chứng minh nhân dân photo của người đại diện + dấu pháp nhân
===> Xem thêm Cap quang vnpt ha noi
 
Liên hệ ngay 0838 828 858 - 0838 828 858 để được hỗ trợ lựa chọn số đẹp nhất phù hợp nhất với phong thuỷ của khách hàng.

 

Thẻ sản phẩm
ĐĂNG KÝ HÀ NỘI ĐĂNG KÝ HCM
O2439.192.192 O283.944.9999
O917.136.368 O814.386.999
O888.1O8.2O8 O942.489.689
O948.483.668 O944.128.338
 
 Báo hỏng, báo lỗi mạng Vnpt
024 800 126 028 800 126

 

Danh Sách Số Gphone, ĐCTĐ 

Bảng sim số gphone Vnpt HCM

Bảng số sim gphone Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt HCM

Đăng ký mạng cáp quang Vnpt

gphone-vnpt

tang-toc-do-mang

 

bao-hong-mang-vnpt

TIN TỨC KHUYẾN MÃI LẮP MẠNG VNPT
Khuyến mãi sim gphone vnpt tphcm lắp di động, dung toàn quốc trong tháng 12/2018 vô cùng hấp dẫn. Kho số gphone đẹp giá rẻ phù hợp làm Hotline cho nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh hay phải di chuyển liên tục.
Chi tiết
Trungtamvnpt.com - Cập nhật danh sách số gphone vnpt hà nội trong tháng 12/2018 mới nhất. Kho số cố định không dâu GPhone đa dạng, số đẹp giá lại rẻ phù hợp làm ăn kinh doanh, mang đi lại khắp cả nước đều sử dụng được.
Chi tiết
(GPhone) - cập nhật bảng sim gphone số đẹp tại TPHCM "Đời Đầu" lắp di động di chuyển toàn quốc tháng 8/2018 dành cho khách hàng cá nhân, tổ chức doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh.
Chi tiết
(GPhone) - Vnpt Hà Nội là địa chỉ uy tín nhất cung cấp sim GPHONE giá rẻ nhất cho doanh nghiệp của bạn. Đến với Trungtamvnpt.com bạn sẽ lựa chọn đươc những số Hotline dễ nhớ nhất, với giá cả ưu đãi nhất.
Chi tiết